ข้อตกลงและเงื่อนไข

ก่อนลงทะเบียนกับ PK Live Limited (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PK Live)
คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ไว้ในที่นี้อย่างละเอียดซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่มีให้
คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเนื่องจากคุณจะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์และอีเว้นท์ถ่ายทอดสดทั้งหมดของเ
รา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง PK Live และคุณซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวมีการกำหนดไว้ด้านล่างนี้ คุณ (ผู้ใช้)
ต้องอ่านข้อตกลงอย่างสมบูรณ์และเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่คุณจะยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่ควบคุมความสัมพันธ์ใด ๆ และทั้งหมดในข้อตกลงนี้

คำจำกัดความและการเริ่มต้น

  • PK Live และบริษัทย่อยทั้งหมด จากนี้จะเรียกว่า “บริษัท” (บริษัทยังอาจถูกอ้างอิงเป็น “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา” และสรรพนามอื่น ๆ)
  • เว็บไซต์ของบริษัท www.pk8live.com ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”
  • “คุณ” หมายถึงบุคคลที่ใช้เว็บไซต์และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทนำเสนอบนเว็บไซต์ อาจถูกอ้างอิงเป็น “ของคุณ”, “พวกเขา”, “ผู้ใช้” หรือ “ผู้เล่น”
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลและการใช้งานที่กำหนดไว้ในที่นี้ และที่รวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง ต่อจากนี้ไปจะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”

คำจำกัดความ “การเป็นสมาชิก”

เว็บไซต์และการเป็นสมาชิกถูกจำกัดไว้อย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ใช้รายเดียวเท่านั้นและไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นบัญชีผู้ใช้หลายคน/สมาชิก ในการที่จะเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์สดหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่เสนอโดยเว็บไซต์ บริษัท หรือสมาคม พวกเขาจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองกับเว็บไซต์ก่อนโดยให้ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลรับรองที่ถูกต้อง คุณต้องดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลรับรองที่ถูกต้องทั้งหมด และรับรองและรับประกันต่อบริษัทว่าคุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลรับรอง/รายละเอียดบัญชีเหล่านี้กับบุคคลอื่น และในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องชดใช้ให้บริษัทและสมาคมทั้งหมดจากความเสียหาย/การบาดเจ็บใด ๆ ที่เป็นผลมาจากนั้น

การลงทะเบียนโดยผู้ใช้จะไม่รับประกันการเป็นสมาชิก หลังจากนั้น บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมตามวิจารณญาณ อนุมัติให้เป็นสมาชิกและแจ้งให้คุณทราบโดยส่งอีเมลถึงคุณหากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บริษัท/เว็บไซต์และตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธการเป็นสมาชิก การเป็นสมาชิกดังกล่าวสามารถสิ้นสุดได้โดยการแจ้งให้ทราบทันทีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่บริษัท เห็นว่าเหมาะสม และโดยการยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน ผู้ใช้จะให้ความยินยอมในสิ่งเดียวกัน

ไม่ให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

บริการและผลิตภัณฑ์ของเราไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในวันที่สมัครเป็นสมาชิกผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ บริการและผลิตภัณฑ์ของเราไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในวันที่สมัครเป็นสมาชิกผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุในทุกขั้นตอนเพื่อตรวจสอบว่าการแจ้งอายุที่คุณระบุในขณะลงทะเบียนเป็นของจริงและเราอาจห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้งานเว็บไซต์หากไม่มีการพิสูจน์อายุตามคำขอหรือ หาก บริษัท สงสัยว่าบุคคลที่ใช้บริการของ บริษัท นั้นมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์

การสร้างและการรักษาบัญชี

คุณสามารถมีเพียงบัญชีเดียวในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชี” ซึ่งคุณจะลงทะเบียนโดยใช้ชื่อของคุณเองที่ถูกต้องพร้อมข้อมูลรับรองและอายุที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ลงทะเบียน คุณไม่สามารถแบ่งปันบัญชีของคุณกับบุคคลอื่นหรือใช้บริการโดยใช้บัญชีของบุคคลอื่น หากคุณพยายามเปิดบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีภายใต้ชื่อของคุณเองหรือภายใต้ชื่ออื่น หรือหากคุณพยายามใช้บริการโดยใช้บัญชีของบุคคลอื่น เราจะมีสิทธิ์ปิดบัญชีของคุณทั้งหมดและห้ามไม่ให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์/บริการบนเว็บไซต์ของเราโดยมีผลทันที คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจกฎและข้อบังคับของทัวร์นาเมนต์สดของเรา ซึ่งจะมีอยู่หนังสือพับทัวร์นาเมนต์เล่มเล็กสำหรับแต่ละอีเว้นท์ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของแต่ละทัวร์นาเมนต์ตามที่เผยแพร่และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะบนเว็บไซต์หรือแสดงที่สถานที่จัดทัวร์นาเมนต์ คุณตกลงที่จะอัปเดตตัวเองตามกฎและข้อบังคับซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากไม่มีการกล่าวถึงกฎใด ๆ อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา การตีความ/การตัดสินใจของบริษัทและ/หรือทัวร์นาเมนต์สด/เว็บไซต์ถือเป็นที่สิ้นสุดและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามโดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

การแบ่งปันรหัสผ่านและความรับผิดชอบต่อผู้เล่นคนอื่น

ห้ามแชร์หรือแจกจ่ายรหัสผ่านกับผู้ใช้/บุคคล/กลุ่มอื่นหรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด PK Live จะไม่รับผิดชอบหากบัญชีของคุณถูกเข้าถึงหรือเปิดโดยผู้อื่นโดยใช้รหัสผ่านของคุณ คุณต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องรับผิดต่อกิจกรรมทั้งหมดของคุณบนเว็บไซต์ที่สร้างจากบัญชีของคุณไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ก็ตาม

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิก แอนิเมชั่น วิดีโอ เสียง และข้อความ (“เนื้อหาของไซต์”) เป็นของ PK Live และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณรับทราบในที่นี้ว่าการใช้เว็บไซต์และบริการใด ๆ คุณไม่มีสิทธิ์ในเนื้อหาเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ การคัดลอกและ/หรือการแก้ไขบางส่วนของเนื้อหาเว็บไซต์ของเราโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการโฆษณา ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา อนุญาตให้ทำสำเนาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้หากมีการระบุแหล่งที่มา และคุณรักษาลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดในนั้น ห้ามคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

เครื่องหมายและโลโก้ “Poker King Live” เป็นเครื่องหมายการค้าของ PK Live Limited ห้ามใช้หรือแสดงเครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก PK Live ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยนัย ทางกฎหมายอาญาหรืออื่น ๆ สิทธิ์หรือใบอนุญาตใด ๆ ในการใช้เครื่องหมาย “Poker King Live” โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PK Live

โปรดทราบว่าเราใช้มาตรการเชิงรุกในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย การใช้งาน การทำซ้ำ การแจกจ่ายเว็บไซต์ เนื้อหา เครื่องหมาย /โลโก้ PK Live โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งและกิจกรรมใด ๆ ดังกล่าวจะส่งผลให้ถูกลงโทษตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

คุกกี้

เราใช้คุกกี้ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

เว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานในบางพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น พันธมิตรในเครือ/พาร์ทเนอร์โฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงก์ใด ๆ ที่ไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับที่จะลบลิงก์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงก์ใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหรือตอบกลับคุณโดยตรง

การปฏิเสธความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและการใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่มีสิ่งใดในการปฏิเสธความรับผิดนี้จะ

  • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
  • จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการฉ้อโกง
  • จำกัดความรับผิดชอบใด ๆ ของเราหรือของคุณด้วยวิธีใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ
  • ยกเว้นความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ ในการปฏิเสธความรับผิดนี้: (ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้านี้ และ (ข) ควบคุมหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การปฏิเสธความรับผิด รวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นในสัญญาการละเมิดและการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด PK Live กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ นายหน้า พนักงานสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกใบอนุญาต จะไม่รับผิดชอบความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ทางอุบัติเหตุ เชิงลงโทษ พิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณหรือเพื่อการอ้างสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เนื้อหา (หรือบริการ) ใด ๆ ที่ถูกโพสต์ ส่ง หรือทำให้พร้อมใช้งาน แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้

ตราบใดที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์มีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใด ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เล่นยอมรับว่าพวกเขาอาจเจอเนื้อหาที่ผู้ใช้รายอื่นโพสต์ ซึ่งอาจก้าวร้าว น่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสม และเว็บไซต์อาจไม่สามารถป้องกันไม่ให้มีการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว และคุณตกลงว่าคุณจะไม่ถือว่าบริษัท/เว็บไซต์ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าวในลักษณะใด ๆ ควรนำเนื้อหาดังกล่าวไปแจ้งไว้ที่เว็บไซต์/บริษัท เว็บไซต์จะดำเนินการกับข้อมูลตามที่เห็นว่าเหมาะสม การตัดสินใจของทีมบริหารของบริษัทหรือเว็บไซต์ในเรื่องนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับผู้เล่น และผู้เล่นยอมรับว่า www.pk8live.com จะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน คุณเข้าใจว่าเป็นภาระหน้าที่ของคุณในการปกป้องข้อมูลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล รายละเอียดการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์

คุณเข้าใจและยอมรับว่าการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของคุณไม่ได้สร้างภาระผูกพันใด ๆ กับเราในการมอบรางวัลให้คุณ การได้รับรางวัลของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในฐานะผู้เล่นเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในทัวร์นาเมนต์และอยู่ภายใต้กฎของทัวร์นาเมนต์ คุณรับทราบว่าการเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ใด ๆ ที่มีอยู่ในสถานที่และประเทศใด ๆ ซึ่งบริษัทจะเลือกตามดุลยพินิจนั้นเป็นไปตามความสมัครใจและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

คุณเข้าใจและรับทราบว่าเมื่อทัวร์นาเมนต์ของเริ่มขึ้นแล้ว การที่ไม่สามารถเล่นได้หรือด้วยเหตุผลอื่นบางประการที่ไม่ได้เกิดจากเราและเช่นเดียวกัน คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่คุณอาจจ่ายสำหรับการเข้าร่วม คุณตกลง เข้าใจ และรับทราบว่าคุณจะใช้บัญชีของคุณกับเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการเล่นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์สดและสำหรับการทำธุรกรรมอื่นใดกับเรา ซึ่งคุณอาจต้องดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์/บริการที่บริษัทนำเสนอไว้ในเว็บไซต์ โดยคุณตกลงที่จะไม่โพสต์เนื้อหาที่ก้าวร้าว น่ารังเกียจไม่เหมาะสม หรือไม่ได้ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบนโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ดังกล่าว ในกรณีที่มีการโพสต์ดังกล่าว คุณจะไม่ให้บริษัท/เว็บไซต์ชดใช้ความเสียหาย/การสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากสิ่งนั้น

คุณต้องไม่แอบอ้างเป็นบุคคลหรือผู้ใช้อื่น พยายามขอรหัสผ่าน ข้อมูลบัญชีอื่น หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จากผู้ใช้ หรือรวบรวมที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่น ๆ ในกรณีนี้เรามีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อว่ากิจกรรมของคุณซึ่งรวมถึงการกระทำใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเริ่มดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับคุณ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม นอกเหนือจากการระงับหรือยุติสิทธิพิเศษของคุณกับ บริษัท คุณจะไม่สามารถซื้อ ขาย เทรด เช่า เซ้ง ออกใบอนุญาต เป็นหลักประกัน หรือโอนบัญชีผู้ใช้ของคุณ เนื้อหา คะแนน อันดับ เรตติ้ง หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ปรากฏที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือโดยการใช้บริการใด ๆ

การมอบหมาย

คุณไม่สามารถมอบหมาย มอบอำนาจ หรือถ่ายโอนข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท ความพยายามใด ๆ ที่จะมอบหมาย มอบอำนาจ หรือถ่ายโอนข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอม จะถือเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ใด ๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของมาเก๊า (SAR) คู่สัญญาตกลงในเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลมาเก๊า (SAR) สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

Scroll to top