Cách chơi

texasholdemAsset 2

HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI

Xì tố Texas Hold’em

Texas Hold’em là một trong những biến thể xì tố phổ biến nhất trên thế giới. Trò chơi được chơi bằng một bộ bài duy nhất, người chơi đấu với nhau thay vì đấu với nhà cái.

Nhà cái và người chia bài hoàn toàn chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ hoàn toàn để đảm bảo người chơi tận hưởng một trò chơi công bằng, vui vẻ và giải trí, thỏa sức trổ tài thi đấu với nhau trên bàn xì tố.

Mục tiêu của trò chơi

Mỗi người chơi được chia hai lá bài tẩy, được gọi là bài “được chia” hoặc bài “riêng”. Trong trò chơi, sẽ có bốn vòng đặt cược cá nhân, vào cuối mỗi vòng sẽ chia năm lá bài chung. Mục tiêu của người chơi là lấy bất kỳ lá bài nào trong số năm lá bài chung này kết hợp với thẻ riêng của mình để tạo thành tay bài đẹp nhất. Người chơi có bài đẹp nhất sẽ ăn toàn bộ “tiền cược”, đây là tổng tất cả tiền cược được đặt trong các vòng đặt cược.

Xếp hạng tay bài

Vị trí Nhà cái

Một ký hiệu được gọi là nút “nhà cái” xác định người chơi đóng vai trò là nhà cái. Nút này cho biết ai là người chơi đầu tiên bắt đầu đánh cuộc với thẻ mù nhỏ và mù lớn, và vị trí bắt đầu chia bài. Sau khi hoàn thành mỗi trò chơi, nút này xoay sang trái một vị trí.

Đặt tiền mù

Từ đầu mỗi ván đấu, trước khi chia bài riêng, người chơi ngồi ngay bên trái nút nhà cái phải đặt cược bắt buộc đầu tiên, được gọi là “tiền mù nhỏ”, và người chơi tiếp theo phải đặt cược bắt buộc thứ hai được gọi là “tiền mù lớn”, thường bằng hai lần “mù nhỏ”.

Các vòng cược

Texas Hold’em có bốn vòng chơi. Tên các vòng là “Pre-Flop”, “Flop”, “Turn”, và “River”.

Vòng cược thứ nhất Pre-Flop

Vòng đặt cược Pre-Flop diễn ra trước khi chia 3 lá bài chung đầu tiên. Người chơi phải quyết định chơi ván chơi hoặc không chỉ dựa vào bài riêng của mình. Người chơi đầu tiên hành động là người chơi ở bên trái của người đặt tiền mù lớn và có tùy chọn là:

  • “Theo”, tức là đặt bằng tiền mù lớn
  •  “Tăng cược”, tức là tăng tiền cược trong một giới hạn cụ thể, tối thiểu thường là gấp đôi tiền mù lớn
  • “Bỏ”, tức là bỏ bài và chuyển lá bài cho nhà cái. Người chơi nào chọn bỏ bài sẽ không thể thắng được tiền cược, và sẽ mất các khoản tiền mù hoặc cược tính tới thời điểm này.

Những người chơi thành công có ba lựa chọn giống nhau. Trong trường hợp tăng cược, số tiền tăng tối thiểu phải bằng với số tiền tăng ban đầu. Ví dụ: tiền mù lớn là $10 và người chơi A tăng lên $40. Người chơi B có thể chọn đặt theo $40, bỏ bài và không chơi tay bài nữa. hoặc tăng lên $70 vì số tiền tăng đầu tiên là $30, được tính bằng chênh lệch giữa cược được đặt và tiền mù lớn ban đầu.

Vòng cược thứ hai Flop

Sau khi hoàn thành vòng đầu tiên, ba lá bài chung sẽ được chia và vòng đặt cược flop diễn ra. Trong vòng đặt cược này và các vòng đặt cược thành công, người chơi đang hoạt động đầu tiên bên trái nút đại lý được bắt đầu hành động. Người chơi có các tùy chọn “theo”, “bỏ”. hoặc “tăng” cược, hoặc “kiểm tra” xem có hành động đặt cược nào không tức là chuyển hành động đó cho người chơi tiếp theo.

Vòng cược thứ ba Turn

Sau vòng Flop là lá bài chung thứ tư, gọi là vòng cược Turn. Người chơi lại có các tùy chọn theo, tăng hoặc xem cược.

Vòng cược thứ tư River

Vòng cược thứ tư và là cuối cùng sẽ diễn ra sau khi lá bài chung thứ năm gọi là lá bài “river” được chia. Người chơi cũng lại có các tùy chọn theo, tăng hoặc xem cược.

So bài

Sau khi thực hiện hành động cho vòng cược cuối cùng, những người chơi còn lại sẽ thực hiện so bài bằng cách lật bài của mình lên để tìm người chiến thắng. Người chơi có kết hợp năm lá bài cao nhất sẽ thắng toàn bộ tiền cược.

Scroll to top