ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Trước khi đăng ký với PK Live Limited (sau đây gọi là PK Live), bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện được cung cấp ở đây, áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp. Bạn nên đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện vì bạn sẽ bị ràng buộc với các điều khoản này khi đăng ký với trang web của chúng tôi và tất cả các sự kiện trực tiếp.

Các điều khoản và điều kiện được xác định dưới đây sử dụng là thỏa thuận giữa PK Live và bạn. Với tư cách là người dung, bạn phải đọc kỹ và hiểu rõ thỏa thuận trước khi bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng chi phối bất kỳ và tất cả các mối quan hệ trong thỏa thuận này.


These terms and conditions of use are an agreement between  PK Live and you, which terms are defined herein below. The agreement must be read by you (user) completely and well understood before you agree to the terms of use governing any and all relationships in this agreement.

ĐỊNH NGHĨA VÀ BẮT ĐẦU

  • PK Live và tất cả các công ty con của công ty, từ đây trở đi được gọi là ‘Công ty’ (công ty cũng có thể được gọi là ‘chúng tôi’, ‘của chúng tôi’ và các đại từ khác).
  • Trang web của công ty www.pk8live.com, từ đây sẽ được gọi là ‘Trang web’.
  • ‘Bạn’ nghĩa là người sử dụng Trang web và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp trên Trang web, cũng có thể được gọi là ‘của bạn’, ‘họ’, ‘người dùng’ hoặc ‘người chơi’.
  • Các điều khoản và điều kiện của dịch vụ, sản phẩm hoặc thông tin và cách sử dụng của chúng được nêu ở đây và những điều khoản được đưa vào đây để tham chiếu, từ đây sẽ được gọi chung là ‘Điều khoản và điều kiện’.

THUẬT NGỮ ‘THÀNH VIÊN’

Trang web và tư cách thành viên của trang web bị giới hạn nghiêm ngặt chỉ dành cho một người dùng và không được coi là tài khoản/quyền thành viên nhiều người dùng. Để trở thành thành viên của Trang web cho phép người dùng tham gia các giải đấu bài tố trực tiếp hoặc sử dụng phần mềm hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác được Trang web, Công ty và hoặc các đối tác của Trang web cung cấp, trước tiên họ sẽ phải đăng ký với Trang web bằng cách cung cấp tất cả các thông tin xác thực hợp lệ. Theo đây, bạn cam kết cung cấp tất cả các thông tin xác thực hợp lệ và đại diện và và đảm bảo với Công ty rằng bạn sẽ không chia sẻ các thông tin xác thực/thông tin tài khoản này với bất kỳ người nào khác và trong bất kỳ trường hợp đó bạn sẽ đồng ý rằng Công ty và các đại lý của công ty sẽ không bồi thường cho bất kỳ thiệt hại/tổn thương nào dẫn đến từ đó.

Việc đăng ký của người dùng không đảm bảo tư cách thành viên, chỉ sau khi công ty hoặc đại diện của công ty cho là phù hợp theo đánh giá chủ quan của họ, họ mới cấp tư cách thành viên thông báo cho bạn bằng cách gửi cho bạn một email nếu được đăng ký qua trang web. Công ty/Trang web và các đại diện của nó có toàn quyền tùy ý cấp hoặc từ chối tư cách thành viên. Tư cách thành viên đó có thể bị chấm dứt bằng cách đưa ra thông báo ngay lập tức vì bất kỳ lý do nào mà Công ty cho là phù hợp và bằng cách đồng ý với các điều khoản sử dụng, người dùng cũng đồng ý tương tự.

KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi không cung cấp cho bất kỳ người nào dưới 18 tuổi vào ngày họ gửi hồ sơ đăng ký thành viên thông qua quy trình đăng ký trên trang web. Ngoài ra, nghiêm cấm người dùng dưới 18 tuổi đăng ký trên trang web. Chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng về tuổi ở bất kỳ thời điểm nào để xác minh rằng tuyên bố về tuổi do bạn cung cấp tại thời điểm đăng ký là chính xác và chúng tôi có thể cấm một người sử dụng Trang web nếu không cung cấp được bằng chứng về tuổi theo yêu cầu hoặc nếu Công ty nghi ngờ rằng một người sử dụng dịch vụ của mình chưa đủ tuổi.

TẠO VÀ DUY TRÌ TÀI KHOẢN

Bạn chỉ có thể có một tài khoản trên trang web của chúng tôi từ được gọi là ‘Tài khoản’, mà bạn sẽ đăng ký bằng tên chính xác của mình với thông tin xác thực hợp lệ và khai báo tuổi, như tại thời điểm đăng ký. Bạn không được chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ người nào khác cũng như không được sử dụng dịch vụ bằng tài khoản của người khác. Nếu bạn cố gắng mở nhiều tài khoản, dưới tên của bạn hoặc dưới bất kỳ tên nào khác, hoặc nếu bạn cố tình sử dụng dịch vụ bằng bất kỳ tài khoản nào của người khác, chúng tôi sẽ có quyền đóng tất cả các Tài khoản của bạn và cấm bạn sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trên Trang web của chúng tôi với hiệu lực ngay lập tức. Bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu các quy tắc và quy định của các giải đấu trực tiếp của chúng tôi, các quy định này sẽ được cung cấp cho bạn thông qua sách giới thiệu về giải đấu ở mỗi sự kiện. Bạn đồng ý tuân theo các quy tắc và quy định của từng giải đấu được công bố và thay đổi định kỳ trên Trang web hoặc trưng bày tại địa điểm của giải đấu. Bạn đồng ý tự cập nhật thông tin về các quy tắc và quy định, có thể thay đổi theo thời gian, theo quyết định riêng của Công ty. Nếu bất kỳ quy tắc nào không được đề cập rõ ràng trên Trang web, người dùng có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Việc giải thích/quyết định của công ty và/hoặc giải đấu/trang web trực tiếp của nó sẽ là quyết định cuối cùng, và bạn đồng ý tuân theo các quy tắc và quy định đó bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

CHIA SẺ MẬT KHẨU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHƠI KHÁC

Nghiêm cấm chia sẻ hoặc phân phối mật khẩu với bất kỳ người dùng/người/nhóm khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. PK Live không chịu trách nhiệm nếu tài khoản của bạn bị người khác truy cập hoặc mở bằng mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hoạt động của bạn trên Trang web được thực hiện từ tài khoản của bạn, dù bạn có phải là người thực hiện hay không.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả Nội dung được xuất bản trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn như, hình ảnh, ảnh chụp, đồ họa, hoạt ảnh, video, âm thanh và văn bản (“Nội dung Trang web”) đều thuộc sở hữu của PK Live và/hoặc người cấp phép của công ty và được bảo vệ theo bản quyền trí tuệ và tài sản trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu khác. Theo đó, bạn thừa nhận rằng bằng cách sử dụng Trang web và bất kỳ dịch vụ nào, bạn không có quyền đối với nội dung Trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Việc sao chép và/hoặc sửa đổi một phần nội dung Trang web của chúng tôi, đặc biệt cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo cần có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Việc tạo các bản sao để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại được phép nếu có ghi nhận tác giả và bạn giữ nguyên tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác trong đó. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc xuất bản nội dung Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Các nhãn hiệu và biểu tượng “Poker King Live” là nhãn hiệu của PK Live Limited. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc hiển thị các nhãn hiệu này mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của PK Live. Không có gì trên Trang web được hiểu là cấp, theo ngụ ý, hiểu ngược, hoặc theo cách khác, bất kỳ quyền hoặc giấy phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu “Poker King Live” nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của PK Live.

Lưu ý, chúng tôi thực hiện các biện pháp tích cực trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ của mình ở mức tối đa của luật pháp. Mọi hành vi sử dụng, tái tạo, phân phối trái phép Trang web, nội dung của trang web, nhãn hiệu/biểu tượng PK Live đều bị nghiêm cấm và bất kỳ hoạt động nào như vậy có thể bị phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

COOKIE

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo thỏa thuận với Chính sách Bảo mật của công ty.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt tính năng của một số khu vực nhất định giúp mọi người truy cập trang web dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

BẢO LƯU CÁC QUYỀN

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Theo đó bạn chấp nhận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của trang bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện này.

XÓA BỎ LIÊN KẾT KHỎI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Nếu bạn thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bạn trực tiếp.

TỪ CHỐI

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến Trang web của chúng tôi và việc sử dụng Trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

  • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân;
  • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành vi gian lận hoặc trình bày sai sự thật;
  • giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc
  • loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn mà không thể bị loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và nghiêm cấm trách nhiệm pháp lý được quy định trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo các khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp PK Live, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, người đứng đầu hoặc người cấp phép của PK Live không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và/hoặc (các) dịch vụ hoặc đối với bất kỳ khiếu nại nào khác có liên quan theo bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn như, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do kết quả từ việc sử dụng bất kỳ nội dung (hoặc dịch vụ) nào được đăng, truyền tải hoặc cung cấp sẵn, ngay cả khi được thông báo về khả năng của chúng.

Miễn là Trang web và các thông tin và dịch vụ trên Trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC

Người chơi thừa nhận rằng họ có thể tiếp xúc với nội dung do người dùng khác đăng, mà họ có thể thấy xúc phạm, khó chịu hoặc khiếm nhã và Trang web không thể ngăn nội dung đó được đăng và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu Công ty/Trang web chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về nội dung đó dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung như vậy phải được đưa lên thông báo của Trang web/Công ty. Trang web sẽ hành động dựa trên thông tin mà nó cho là có thể chấp nhận được. Quyết định của ban quản lý Công ty hoặc Trang web về vấn đề này sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với người chơi và người chơi đồng ý cụ thể rằng www.pk8live.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến vấn đề tương tự. Bạn hiểu rằng bạn có nghĩa vụ bảo vệ thông tin bạn đã cung cấp trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn như, tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email, thông tin liên lạc và số điện thoại.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc bạn chỉ tham gia một giải đấu không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào đối với chúng tôi trong việc trao giải cho bạn. Việc bạn giành được giải thưởng hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng của bạn với tư cách là một người chơi giống như những người chơi khác trong các giải đấu và tuân theo các quy định của giải đấu. Bạn thừa nhận rằng việc bạn tham gia bất kỳ giải đấu nào có sẵn ở bất kỳ địa điểm và quốc gia nào mà Công ty sẽ lựa chọn theo quyết định riêng của mình là hoàn toàn tự nguyện và do bạn quyết định và chịu rủi ro.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng một khi giải đấu đã bắt đầu, việc không thể chơi hoặc vì một số lý do khác không thuộc về chúng tôi và các lý do tương tự sẽ không cho phép bạn hoàn lại phí tham dự mà bạn có thể đã trả để tham gia. Bạn đồng ý, hiểu và thừa nhận rằng bạn sẽ sử dụng tài khoản của mình với chúng tôi chỉ cho mục đích tham gia các giải đấu bài tố trực tiếp và cho bất kỳ giao dịch nào khác với chúng tôi mà bạn có thể phải thực hiện liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp trên Trang web của Công ty. Bạn đồng ý không đăng bất kỳ nội dung xúc phạm, khó chịu, khiếm nhã hoặc không được yêu cầu nào trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn như bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mãi, thông tin cá nhân của bạn hoặc các thông tin khác. Trong trường hợp đăng tải các thông tin đó, bạn đồng ý rằng Công ty/Trang web sẽ không bồi thường cho mọi mọi thiệt hại/mất mát trực tiếp và gián tiếp gây ra từ đó.

Bạn không được mạo danh người khác hoặc người dùng khác, tìm cách lấy mật khẩu, thông tin tài khoản khác hoặc thông tin cá nhân khác từ một người dùng hoặc thu thập địa chỉ email hoặc thông tin khác. Trong trường hợp, chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng các hoạt động của bạn bao gồm bất kỳ hành vi nào được nêu ở trên, chúng tôi có thể tiến hành các thủ tục pháp lý thích hợp chống lại bạn cũng như thông báo cho các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật có liên quan nếu cần, ngoài việc đình chỉ hoặc chấm dứt các đặc quyền của bạn với Công ty. Bạn không được mua, bán, giao dịch, thuê, cho thuê, cấp phép, cấp quyền lợi bảo mật hoặc chuyển giao tài khoản người dùng, bất kỳ nội dung, điểm, bảng xếp hạng, xếp hạng, đánh giá của bạn, hoặc bất kỳ thuộc tính nào khác xuất hiện, có nguồn gốc từ hoặc được liên kết với Trang web hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào.

CHUYỂN NHƯỢNG

Bạn không được phép chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phầnThỏa thuận này cũng như bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không có sự đồng ý trước của Công ty. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không có sự đồng ý sẽ vô hiệu và không có hiệu lực.

LUẬT CHI PHỐI VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Thỏa thuận này sẽ được quy định và giải thích phù hợp với luật pháp của Macau (SAR). Các Bên đồng ý với thẩm quyền riêng của các tòa án Macau (SAR) đối với bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này.

Scroll to top