งาน

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ:

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ลักษณะงาน:
  • จัดการและจัดหาคลังอุปกรณ์สำนักงาน
  • ประสานงานกับการชำระเงินสำนักงานรายวัน
  • อัปเดทยอดคงเหลือค่าใช้จ่ายจิปาถะ
  • อัปเดตและจัดการ Admin Share Drive สำหรับฐานข้อมูลบริษัท ลูกค้าและพันธมิตร
  • งานประชาสัมพันธ์
  • ดูแลปฏิทินบริษัทและวางกำหนดการอีเว้นท์ในบริษัท
  • จัดทำรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและงบประมาณสำนักงาน และรายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แจกจ่ายเอกสารให้หน่วยงานรัฐ ธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ
  • ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง
  • งานเฉพาะกิจอื่น ๆ

แผนกอีเว้นท์และการตลาด:

หัวหน้า

 • ลักษณะงาน:
  • จองที่พักสำหรับพนักงาน (ภายในและภายนอก) และห้องโปรโมชันสำหรับผู้เล่น
  • ประสานงานกับสื่อภายนอก
  • ประสานงานกับฟรีแลนซ์สำหรับการแปลแผนการโฆษณา (ภาษาเวียดนามและภาษาไทย)
  • เตรียมแผนการตลาดและสื่อ (โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, โปรโมชั่นสด, แอปออนไลน์)
  • เตรียมคู่มือการเดินทางสำหรับสถานที่จัดงาน
  • เตรียมรายการสิ่งของสำหรับอีเวนท์
  • เตรียมแบบฟอร์มและเอกสารข้อเท็จจริง
  • ควบคุมสถานที่จัดงาน (แบนเนอร์, การลงทะเบียน, ภาพและเสียง)

ผู้ประสานงาน

 • ลักษณะงาน:
  • ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและ/หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่จัดงาน
  • จองเที่ยวบิน/ห้องพักสำหรับพนักงานตามรายการเดินทาง
  • ประสานงานกับผู้ค้าเกี่ยวกับการผลิตวัสดุ
  • สร้างเนื้อหาสำหรับแผนการโฆษณา (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)
  • สื่อสารกับลูกค้า (โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์)
  • เตรียมสินค้าคงคลัง
  • จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายจิปาถะและพยากรณ์รายเดือนสำหรับฝ่ายการเงิน
  • อัพเดทฐานข้อมูลผู้เล่น
  • อัปเดตปฏิทินอีเว้นท์
Scroll to top