CÔNG VIỆC

Phòng Hành chính Nhân sự:

Nhân viên hành chính

 • Mô tả công việc:
  • Quản lý và trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty
  • Thực hiện các khoản thanh toán hàng ngày của văn phòng
  • Cập nhật Số dư tiền chi vặt
  • Cập nhật và quản lý Admin Share Drive cho cơ sở dữ liệu của công ty, khách hàng và các đối tác
  • Công việc lễ tân
  • Sắp xếp lịch làm việc và lên lịch các sự kiện tổ chức trong nhà
  • Lập báo cáo về chi phí văn phòng và ngân sách, và các báo cáo khác theo phân công
  • Gửi tài liệu đến các cơ quan Nhà nước, ngân hàng và các cơ quan khác
  • Làm việc với quản lý cấp cao
  • Các dự án phát sinh khác

Phòng Tổ chức sự kiện & Tiếp thị:

Giám sát

 • Mô tả công việc:
  • Đặt phòng cho tất cả nhân viên (nội bộ & bên ngoài) và phòng khuyến mại cho người chơi
  • Làm việc với các đơn vị truyền thông bên ngoài
  • Làm việc với biên dịch viên tự do để dịch Kế hoạch Truyền thông (tiếng Việt & Thái)
  • Lập Kế hoạch Tiếp thị & Truyền thông (Mạng xã hội, Quảng cáo, Khuyến mại trực tiếp, ỨNG DỤNG trực tuyến)
  • Lập hướng dẫn di chuyển đến các địa điểm tổ chúc sự kiện
  • Lập danh sách tài liệu sự kiện
  • Lập các mẫu đơn và tờ thông tin
  • Giám sát địa điểm tổ chức (Biểu ngữ, Đăng ký, Âm thanh ánh sáng)

Điều phối viên

 • Mô tả công việc:
  • Làm nhân viên bàn đăng ký và/hoặc người đăng bài truyền thông tại địa điểm tổ chức sự kiện
  • Đặt vé máy bay/phòng cho nhân viên theo danh sách nhân sự
  • Làm việc với các nhà cung cấp về sản xuất vật liệu
  • Tạo nội dung cho kế hoạch truyền thông (TIẾNG TRUNG & ANH)
  • Tương tác với khách hàng (Mạng xã hội, trang web)
  • Kiểm kê hàng tồn kho
  • Lập báo cáo tiền chi vặt và dự báo hàng tháng cho Phòng Tài chính
  • Cập nhật cơ sở dữ liệu người chơi
  • Cập nhật lịch sự kiện
Scroll to top